Instituția Prefectului Județul IalomițaInstituția Prefectului Județul Ialomița
  
Instituţia PrefectuluiInstituţia PrefectuluiServicii onlineServicii onlinePaşapoarte şi permisePaşapoarte şi permiseSITUAŢII DE URGENŢĂSITUAŢII DE URGENŢĂAlegeri Locale PartialeAlegeri Locale PartialeContactContactProgramări On-lineProgramări On-line

Comisia de Dialog Social

Legislaţie:

Legea nr. 62/2011 Legea Dialogului Social, republicată și actualizată 

Ordin privind actualizarea componenţei Comisiei de Dialog Social a judeţului Ialomiţa  

ROF Comisia de Dialog Social Ialomiţa 

Strategia Națională pentru Dialog Social 

Principalele atribuţii:

  • asigurarea unor relaţii de parteneriat social între administraţie, organizaţiile patronale şi organizaţiile sindicale, care să permită o informare reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al administraţiei sau al partenerilor sociali, în vederea asigurării unui climat de pace şi stabilitate socială;
  • consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă natură cu caracter economico-social;
  • alte probleme din sfera de activitate a administraţiei publice centrale sau din judeţe şi municipiul Bucureşti asupra cărora partenerii sociali convin să discute.
     

Şedinţa din data de 30.03.2016: 

1. Prezentarea Raportului de activitate al Camerei Agricole a judeţului Ialomiţa, pe anul 2015.
1.1 Prezentarea tabelelor centralizatoare cu proiectele de amenajare pastorale întocmite de Camera Agricolă Ialomița în 2015 și 2016, cu comunele beneficiare.
1.2 Prezentarea tabelelor centralizatoare cu proiectele de amenajare pastorale aflate în lucru la Camera Agricolă Ialomița în 2015 și 2016, cu comunele beneficiare.
1.3 Prezentarea tabelelor centralizatoare cu numărul atestatelor avizate de Camera Agricolă Ialomița în 2015 și 2016, pe fiecare comună.
Prezintă: D-l Băilă Florin – Camera Agricolă Ialomiţa;

2. Informare privind situația șomajului la finele anului 2015 în județul Ialomița, pe categorii de vârstă/sex/urban-rural/calificare.
Prezintă: Dl. Mocănescu Georgian – Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița;

3. Informare privind situația cursurilor de formare profesională programate și derulate în anul 2015 și planificarea formării profesionale pentru anul 2016.
Prezintă: Dl. Mocănescu Georgian – Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița;

4. Activitatea de coordonare și monitorizare a adopțiilor, plasamentelor familiale și a altor forme de ocrotire pentru copiii aflați în dificultate, în anul 2015. Prezentarea modalității de cooperare a D.G.A.S.P.C. Ialomița cu alte instituții (Poliția, unități spitalicești, ONG-uri etc.) Probleme identificate și măsuri luate pentru îmbunătățirea activității.
Prezintă: D-l Paul Marcu – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomiţa;

5. Informare privind accidentele de muncă produse în anul 2015.
Prezintă: D-l Ioniță Gabriel - Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomița;

6. Informare cu privire la activitatea de autorizare și monitorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, în conformitatea cu O.G. nr. 129/2000, privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: D-l Vlădăreanu Silviu – Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Ialomiţa;

7. Diverse.
 

 

 Nume fisierActualizat in Dimensiune (kB)
ROF Comisia de Dialog Social.pdf2014.05.05 12:14:121988,03 kb
Strategia Nationala pentru Dialog Social.pdf2015.11.24 09:50:09829,36 kb
LEGE nr 62-2011.docx2016.02.10 10:59:1581,1 kb
Material AJOFM.tiff2016.03.29 16:03:36544,42 kb
Material AJPIS.PDF2016.03.29 16:03:442111,82 kb
Material CAJ.tiff2016.03.29 16:03:56197,57 kb
Material DGASPC.tiff2016.03.29 16:04:03384,12 kb
Material ITM.pdf2016.03.29 16:04:132243,91 kb
Ordin CDS nr. 249 din 17.05.2017.pdf2017.05.17 11:34:53675,93 kb
9 fisier(e) - 9056,26 kb
Actualizat in - 17.05.2017, la ora 11:36.
» Comunicate
Cautare
 
Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.