Instituția Prefectului Județul IalomițaInstituția Prefectului Județul Ialomița
  
Instituţia PrefectuluiInstituţia PrefectuluiServicii onlineServicii onlinePaşapoarte şi permisePaşapoarte şi permiseSITUAŢII DE URGENŢĂSITUAŢII DE URGENŢĂLegislatieLegislatieContactContact

     În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.   
    Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă  în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice.
    În cazul în care reclamaţia se dovedeşte intemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se consideră lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei administrative. Acest răspuns va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate în cazul funcţionarului vinovat, în condiţiile legii.


Ordin privind stabilirea componenţei Comisiei de analiză a încălcării dreptului de acces la informaţii publice 

Ordin privind desemnarea persoanei responsabile pentru relatia cu societatea civila si purtator de cuvant al Institutiei Prefectului - Judetul Ialomita

Ordin privind desemnarea persoanelor responsabile cu aplicarea Legii nr. 544/2001, din cadrul Institutiei Prefectului - Judetul Ialomita; lista documentelor de interes public; lista documentelor create şi gestionate de Instituţia Prefectului - Judeţul Ialomiţa

Cerere - Tip Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public

Reclamatie administrativa - Tip Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public

 Nume fisierActualizat in Dimensiune (kB)
Reclamatie administrativa pentru Legea 544.docx2016.09.15 04:20:22 PM7.26 kb
Cerere tip Legea 544.docx2016.09.15 04:05:59 PM12.62 kb
Ordin procedura Lege nr. 544 din 2001 (lista doc de interes public, lista doc create si gestionate de IP).pdf2016.08.04 02:53:29 PM627.84 kb
Raport de implementare a Legii 544 din 2011 - centralizat 2015.pdf2016.03.01 03:10:39 PM174.3 kb
Raport evaluare implementare Lege 544 - 2015.pdf2016.02.25 01:42:26 PM80.33 kb
Ordin Purtator de cuvant.pdf2016.02.08 04:11:07 PM506 kb
RAPORT DE EVALUARE A LEGII NR 544 DIN 2001 ÎN ANUL 2014 - Prefectura.pdf2015.03.13 12:36:35 PM61.57 kb
Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544 din 2001 - 2014 - Centralizat.pdf2015.03.13 12:36:25 PM2340.57 kb
RAPORT DE EVALUARE A LEGII NR 544 DIN 2001 ÎN ANUL 2013 CENTRALIZAT.pdf2014.03.03 01:23:49 PM1274.44 kb
RAPORT DE EVALUARE A LEGII NR 544 DIN 2001 ÎN ANUL 2013.pdf2014.03.03 01:23:39 PM870.72 kb
Reclamatie administrativa pentru Legea 544.pdf2013.08.08 08:55:38 AM23.13 kb
Cerere tip Legea 544.pdf2013.08.08 08:55:32 AM22.48 kb
Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544 din 2001 - Centralizator judetul Ialomita - 2012.pdf2013.08.08 08:52:40 AM420.54 kb
Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544 din 2001 - Prefectura - 2012.pdf2013.08.08 08:52:34 AM329.21 kb
Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544 din 2001 - Centralizator judetul Ialomita - 2011.pdf2013.08.08 08:52:28 AM123.11 kb
Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544 din 2001 - Prefectura - 2011.pdf2013.08.08 08:52:18 AM312.35 kb
Ordin componenta Comisie de analiza a incalcarii dreptului de acces la informatii publice_.pdf2011.11.22 02:32:52 PM112.41 kb
17 fisier(e) - 7298.88 kb
Actualizat in - 15/09/2016, la ora 04:22.
Cautare
 
Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.