Instituția Prefectului Județul IalomițaInstituția Prefectului Județul Ialomița
  
Instituţia PrefectuluiInstituţia PrefectuluiServicii onlineServicii onlinePaşapoarte şi permisePaşapoarte şi permiseSITUAŢII DE URGENŢĂSITUAŢII DE URGENŢĂLegislatieLegislatieContactContact
DEPUNEREA SI ELIBERAREA DOCUMENTELOR
IN SCOPUL OBTINERII SUPRALEGALIZARII / APLICARII APOSTILEI


PROGRAM PRIMIRE CERERI


LUNI - JOI: 10.00 - 12.00

VINERI: 08.00 - 10.00

PROGRAM ELIBERARE APOSTILE

LUNI - JOI: 14.00 - 16.00

VINERI: 12.00 - 14.00


la Biroul APOSTILA, Camera nr. 26


Instituţia Prefectului - Judeţul Ialomiţa

Piaţa Revoluţiei, nr. 1, Slobozia, judeţul Ialomiţa

Persoana de contact: functionar public: GEORGESCU ELENA

Telefon/fax: 0243/215094

E-mail:elena.georgescu@prefecturaialomita.ro


 ANUNŢ

Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, începând cu data de 1 februarie 2017 se elimină următoarele taxe:

  • Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanei fizice în cuantum de 22 lei;
  • Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor juridice şi în cayul reprezentătii titulatului actului de către un avocat în cuantum de 44 lei;
  • Înregistrarea cererii pentru aplicarea apostilei în cuantum de 3 lei.

În acest context, începând cu data de 1 februarie 2017, nu se vor mai percepe taxe pentru eliberarea Apostilei de la Haga.


Prin completarea şi semnarea formularului tipizat de cerere, solicitantul îşi dă acordul cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal


Adresa la care se poate verifica apostila la Instituţia Prefectului - Judeţul Ialomiţa: http://www.apostila.mai.gov.ro/PRECIZĂRI PRIVIND ACTELE PENTRU CARE NU SE MAI ELIBEREAZĂ APOSTILĂ

ANUNT !

Art. V din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor 

Model cerere apostila necompletata
                

Informatii generale privind activitatea de aplicare a apostilei

Pentru a veni in sprijinul cetatenilor romani, incepand cu data de 16 martie 2001, Romania a aderat la Conventia de la Haga cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga, la 05 octombrie 1961.

Potrivit art.2 din Conventie: fiecare stat contractant scuteste de supralegalizare actele carora li se aplica aceasta conventie si care urmeaza sa fie prezentate pe teritoriul sau. Pe fiecare act urmeaza sa fie aplicata o apostila.

Incepand din data de 1 noiembrie 2004, in cadrul Prefecturii judetului Ialomita a demarat activitatea de aplicare a apostilei - supralegalizare a actelor oficiale administrative intocmite pe teritoriul Romaniei si care urmeaza sa produca efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Conventiei de la Haga.

Actele se pot prezenta pentru aplicarea apostilei personal sau prin mandatar, in baza unei procuri speciale. in situatia in care actele oficiale administrative sunt prezentate pentru aplicarea apostilei de catre sotul/sotia sau rudele de gradul I si II ale titularului, procura speciala nu este necesara, insa actele vor fi insotite de o copie dupa actul de identitate al solicitantului(nu al titularului), pe care acesta sa inscrie mentiunea referitoare la calitatea de sot/sotie sau gradul de rudenie cu titularul actului.
Pentru a se aplica apostila este necesar ca titularul actului sa aiba domiciliul pe raza judetului Ialomita sau actul sa fie emis de o autoritate din judetul Ialomita.

Apostila se poate aplica pe actul original, pe copia legalizata si pe traduceri. Daca pe actul pe care urmeaza sa fie aplicata apostila nu este suficient loc, se va atasa o fisa pe care se aplica si completeaza apostila. 


Actele pe care se poate aplica apostila sunt:

- certificate de nastere, in original, emise dupa 1998;
- certificate de casatorie, in original, emise dupa 1998;
- certificate de deces , in original, emise dupa 1998;
(Nota: actele de stare civila emise inainte de 1998 trebuie schimbate cu altele noi. Schimbarea se face la oficiile care le-au eliberat pe cele vechi.)
- adeverinte de stare civila, in original, in care trebuie sa fie precizat faptul, ca la data eliberarii pe marginea actului de nastere nu este operata mentiunea vreunei casatorii anterioare nedesfacute sau, dupa caz, sa se faca referire la mentiunile existente;
- certificate de cazier judiciar, in original, eliberate cu cel mult 6 luni in urma, de sectia de politie in a carui raza domiciliaza solicitantul sau de Inspectoratul General de Politie;
- adeverinte prin care se atesta domiciliul si cetatenia persoanei sau statutul juridic fata de statul roman, in original, eliberate de formatiunile judetene de evidenta informatizata a persoanei respectiv Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor - Bucuresti, str. Obcina Mare nr.2, sector 6, telefon : 413.54.42;
- actele de studii, in original, vizate in prealabil astfel: 1. pentru actele emise de unitatile din invatamantul preuniversitar, de catre Inspectoratul scolar judetean in raza caruia se afla institutia de invatamant care le-a eliberat; 2. pentru actele emise de unitatile din invatamantul universitar si postuniversitar, de catre Mnisterul Educatiei, Cercetarii si Tineretului - Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor - Bucuresti, str. G-ral Berthelot nr. 30, sector 1, telefon : 315.74.30; 314.26.80 interioare 498; 328;
- adeverinte medicale, in original, vizate in prealabil la Directia de Sanatate Publica Ialomita - str. Decebal, nr.1, telefon: 0243/232384;
- certificate de botez/cununie, in original, vizate in prealabil de Directia judeteana pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti
- adeverinte prin care se atesta vechimea in munca, vizate in prealabil de Casa Judeteana de Pensii Ialomita - Str. Lacului, nr.4, telefon: 0243/232713.
- adeverinte de calificare in diferite meserii, in original;
- certificate de origine a marfurilor, vizate in prealabil de Camera de comert si Industrie a Romaniei din Bucuresti, B-dul Octavian Goga nr.2, sector 3;
- facturi comerciale, vizate in prealabil de Camera de comert si Industrie a Romaniei din Bucuresti, B-dul Octavian Goga nr. 2, sector 3, telefon: 322.95.35/39;
- Atestate privind componenta familiei in vederea acordarii prestatiilor familiale(formularul E 401), eliberat de autoritatile competente in materie de evidenta a persoanelor si stare civila.
- Certificate de rezidenta fiscala eliberate de Directia Generala a Finantelor Publice Ialomita - str. Matei Basarab, nr.14, telefon: 0243/230052; 
 


Acte necesare pentru obtinerea apostilei

- Cerere tip .
- Actul care urmeaza a fi apostilat in original - la Institutia Prefectului se obtine apostila doar pe actul original;
- Copie a buletinului/procurii notariale/contractului de prestari servicii insotit de imputernicire.

Actele se apostileaza pentru tarile membre ale Conventiei de la Haga


Textul Conventiei si lista statelor semnatare ale Conventiei

Lista statelor semnatare ale Conventiei - pentru actualizarea listei se va accesa site-ul oficial al Conferinţei de Drept Internaţional privat hcch.net.

Lista statelor semnatare ale Conventiei cu care Romania a incheiat conventii, tratate sau acorduri privind asistenta juridica in materie civila

Pentru Italia, actele de studii originale din domeniile MEDICINA, ARHITECTURA SI ORICE SPECIALIZARE IN INGINERIE nu mai necesita apostilare pentru scopuri profesionale. In scop academic, raman valabile procedurile de apostilare.

Pentru Spania, actele de studii originale din domeniul MEDICINA nu mai necesita apostilare pentru scopuri profesionale. In scop academic, raman valabile procedurile de apostilare.

 

 Nume fisierActualizat in Dimensiune (kB)
ANUNT.pdf2011.01.21 02:40:46 PM229.56 kb
Lista statelor semnatare ale Conventiei de la Haga.doc2011.12.05 02:12:08 PM37.5 kb
Model cerere apostila.pdf2016.10.14 11:40:16 AM38.78 kb
precizari-apostila.pdf2012.01.05 03:39:15 PM176.2 kb
P8MO.pdf2011.01.21 02:41:21 PM285.48 kb
Procedura de eliberare a apostilei.doc2011.12.05 02:31:46 PM31 kb
state semnatare.pdf2011.01.21 02:41:28 PM63.97 kb
text si tari apostila.pdf2011.01.21 02:41:34 PM470.46 kb
8 fisier(e) - 1332.95 kb
Actualizat in - 01/02/2017, la ora 01:43.
Cautare
 
Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.