Instituția Prefectului Județul IalomițaInstituția Prefectului Județul Ialomița
  
Instituţia PrefectuluiInstituţia PrefectuluiServicii onlineServicii onlinePaşapoarte şi permisePaşapoarte şi permiseSITUAŢII DE URGENŢĂSITUAŢII DE URGENŢĂAlegeri Locale PartialeAlegeri Locale PartialeContactContactProgramări On-lineProgramări On-line
Comisia de aplicare a Legii de fond funciar - Legea nr. 18/1991

Ordin privind reorganizarea componentei Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor

Atributii comisie judeteana fond funciar si program de lucru

TEMATICA DE INSPECTIE a modului de indeplinire de catre comisiile locale din judetul Ialomita a atributiilor ce le revin conform prevederilor legilor fondului funciar 

INFORMARE privind stadiul aplicării prevederilor Legii nr. 165/2013  privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

Situaţia centralizată a cererilor nesoluţionate care au fost depuse în temeiul Legii nr. 18/1991,Legii nr. 169/1997, Legii nr. 1/2000 şi Legii nr. 247/2005 la data de 17.12.2013

Situaţia centralizată a observaţiilor la situaţiile cererilor nesoluţionate care au fost depuse în temeiul Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1997, Legii nr. 1/2000 şi Legii nr. 247/2005 la data de 17.12.2013

Situatia centralizatoare a necesarului de teren in vederea finalizarii procesului de restituire a terenurilor - 2015

Situatia centralizatoare a terenurilor agricole si forestiere care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate - 2015

Situatia centralizatoare a cererilor nesolutionate si a necesarului de teren pentru finalizarea procesului de restituire a terenurilor in judetul Ialomita - 2015

Comisia de aplicare a Legii 9/1998 si 290/2003

Ordin privind reorganizarea Comisiei Judetene pentru stabilirea masurilor reparatorii

Stadiul aplicarii legii NR.290/2003 / Stadiul aplicarii legii NR.9/1998
modificata prin Legea nr.97/2005 si Legea nr.348/2006


Atributiile comisiei judetene pentru aplicarea legii NR.9/1998/
Atributiile comisiei judetene pentru aplicarea legii NR.290/2003/ Program de activitate

Biroul Judetean pentru Urmarirea Aplicarii Unitare a Legilor privind Restituirea Proprietatilor

Ordin privind reactualizarea componentei Biroului Judetean pentru Urmarirea Aplicarii Unitare a Legilor privind Restituirea Proprietatilor 

Ordin referitor la modificarea Ordinului Prefectului nr.601/10.12.2010 privind stabilirea componentei Biroului Judetean pentru Urmarirea Aplicarii Unitare a Legilor privind Restituirea Proprietatilor 

 HOTĂRÂRI:

 

 Nume fisierActualizat in Dimensiune (kB)
atributiiff.pdf2016.03.03 11:42:11131,26 kb
atributiilege.pdf2011.01.20 14:54:3262,53 kb
Circulara priv. conditiile si modul de transmitere a propunerilor de acord. de despagubiri.pdf2016.03.31 14:40:49261,87 kb
Comisie drept proprietate privata terenuri.pdf2012.09.14 08:34:17187,65 kb
Comisie Legea9 si Legea290.pdf2012.09.14 08:34:23201,81 kb
componenta_CJSMRCRBI.pdf2012.05.07 15:20:16197,06 kb
Hotararea nr. 101 din 24.07.2013 a Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor.pdf2013.07.31 14:05:1991,89 kb
informare comisii de inventariere.doc2013.11.07 15:44:23116,5 kb
OP reactualizare Birou judetean urmarirea aplicarii legilor priv restituirea proprietatilor.pdf2016.10.06 13:16:1381,93 kb
OP reorganizarea Comisia judeteana drept de proprietate privata 08.11.2016.pdf2017.02.27 09:56:15140,37 kb
ORDIN LEGEA 290-2003-07.07.2010.doc2011.01.20 14:54:4250,5 kb
Ordin componenta BJUAULRP modificat.pdf2012.05.17 15:44:54173,34 kb
Ordin componenta BJUAULRP.pdf2012.05.17 15:44:47207,28 kb
Ordin privind reorganizarea Comisiei Judetene pentru stab masurilor reparatorii Legea 9 08.11.2016.pdf2017.02.27 09:56:29136,43 kb
ordinreorganizcj09.06.2010.doc2011.01.20 14:55:03269 kb
ordin_BJUAULRP.pdf2011.01.20 14:54:53114,68 kb
procedura privind tematica de inspectie.doc2011.01.20 14:55:1352 kb
Situatia cererilor nesolutionate conf L165 17 12 2013 finalizat.doc2014.03.18 14:24:50151 kb
Situatia centralizatoare a cererilor nesolutionate si a necesarului de teren.pdf2015.11.25 14:34:5190,14 kb
Situatia centralizatoare a necesarului de teren pt finalizarea procesului de restituire.pdf2015.11.25 14:32:44169,25 kb
Situatia centralizatoare a terenurilor agr si foresteriere - reconstituire drept propr.pdf2015.11.25 14:32:37130,67 kb
situatia cererilor nes conf L165 17 12 2013.doc2014.03.18 14:26:14151 kb
stadiulege.pdf2011.01.20 14:55:2166,11 kb
Tabel nominal cu observtii la cererile nesolutionate conf L 165 17 12 2013 finalizat.doc2013.12.20 10:12:16139,5 kb
24 fisier(e) - 3373,77 kb
Actualizat in - 27.02.2017, la ora 10:01.
Cautare
 
Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.