Instituția Prefectului Județul IalomițaInstituția Prefectului Județul Ialomița
  
Instituţia PrefectuluiInstituţia PrefectuluiServicii onlineServicii onlinePaşapoarte şi permisePaşapoarte şi permiseSITUAŢII DE URGENŢĂSITUAŢII DE URGENŢĂLegislatieLegislatieContactContact
Comisia de aplicare a Legii de fond funciar - Legea nr. 18/1991

Ordin privind reorganizarea componentei Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor

Atributii comisie judeteana fond funciar si program de lucru

INFORMARE privind stadiul aplicării prevederilor Legii nr. 165/2013  privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

Situaţia centralizată a cererilor nesoluţionate care au fost depuse în temeiul Legii nr. 18/1991,Legii nr. 169/1997, Legii nr. 1/2000 şi Legii nr. 247/2005 la data de 17.12.2013

Situaţia centralizată a observaţiilor la situaţiile cererilor nesoluţionate care au fost depuse în temeiul Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1997, Legii nr. 1/2000 şi Legii nr. 247/2005 la data de 17.12.2013

Situatia centralizatoare a necesarului de teren in vederea finalizarii procesului de restituire a terenurilor - 2015

Situatia centralizatoare a terenurilor agricole si forestiere care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate - 2015

Situatia centralizatoare a cererilor nesolutionate si a necesarului de teren pentru finalizarea procesului de restituire a terenurilor in judetul Ialomita - 2015

Comisia de aplicare a Legii 9/1998 si 290/2003

Ordin privind reorganizarea Comisiei Judetene pentru stabilirea masurilor reparatorii

Stadiul aplicarii legii NR.290/2003 / Stadiul aplicarii legii NR.9/1998
modificata prin Legea nr.97/2005 si Legea nr.348/2006


Atributiile comisiei judetene pentru aplicarea legii NR.9/1998/
Atributiile comisiei judetene pentru aplicarea legii NR.290/2003/ Program de activitate

Biroul Judetean pentru Urmarirea Aplicarii Unitare a Legilor privind Restituirea Proprietatilor

Ordin privind reactualizarea componentei Biroului Judetean pentru Urmarirea Aplicarii Unitare a Legilor privind Restituirea Proprietatilor 

Ordin referitor la modificarea Ordinului Prefectului nr.601/10.12.2010 privind stabilirea componentei Biroului Judetean pentru Urmarirea Aplicarii Unitare a Legilor privind Restituirea Proprietatilor 

 HOTĂRÂRI:

 

 Nume fisierActualizat in Dimensiune (kB)
atributiiff.pdf2016.03.03 11:42:11 AM131.26 kb
atributiilege.pdf2011.01.20 02:54:32 PM62.53 kb
componenta_CJSMRCRBI.pdf2012.05.07 03:20:16 PM197.06 kb
Circulara priv. conditiile si modul de transmitere a propunerilor de acord. de despagubiri.pdf2016.03.31 02:40:49 PM261.87 kb
Comisie drept proprietate privata terenuri.pdf2012.09.14 08:34:17 AM187.65 kb
Comisie Legea9 si Legea290.pdf2012.09.14 08:34:23 AM201.81 kb
Hotararea nr. 101 din 24.07.2013 a Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor.pdf2013.07.31 02:05:19 PM91.89 kb
informare comisii de inventariere.doc2013.11.07 03:44:23 PM116.5 kb
ordinreorganizcj09.06.2010.doc2011.01.20 02:55:03 PM269 kb
ordin_BJUAULRP.pdf2011.01.20 02:54:53 PM114.68 kb
OP reactualizare Birou judetean urmarirea aplicarii legilor priv restituirea proprietatilor.pdf2016.10.06 01:16:13 PM81.93 kb
OP reorganizarea Comisia judeteana drept de proprietate privata 08.11.2016.pdf2017.02.27 09:56:15 AM140.37 kb
OP reorganizarea Comisia judeteana drept de proprietate privata 11.07.2017.pdf2017.07.12 03:45:35 PM102.46 kb
Ordin componenta BJUAULRP modificat.pdf2012.05.17 03:44:54 PM173.34 kb
Ordin componenta BJUAULRP.pdf2012.05.17 03:44:47 PM207.28 kb
Ordin privind reorganizarea Comisiei Judetene pentru stab masurilor reparatorii Legea 9 08.11.2016.pdf2017.02.27 09:56:29 AM136.43 kb
Ordin privind reorganizarea Comisiei Judetene pentru stab masurilor reparatorii Legea 9 11.07.2017.pdf2017.07.12 03:45:41 PM141.28 kb
ORDIN LEGEA 290-2003-07.07.2010.doc2011.01.20 02:54:42 PM50.5 kb
procedura privind tematica de inspectie.doc2011.01.20 02:55:13 PM52 kb
situatia cererilor nes conf L165 17 12 2013.doc2014.03.18 02:26:14 PM151 kb
stadiulege.pdf2011.01.20 02:55:21 PM66.11 kb
Situatia cererilor nesolutionate conf L165 17 12 2013 finalizat.doc2014.03.18 02:24:50 PM151 kb
Situatia centralizatoare a cererilor nesolutionate si a necesarului de teren.pdf2015.11.25 02:34:51 PM90.14 kb
Situatia centralizatoare a necesarului de teren pt finalizarea procesului de restituire.pdf2015.11.25 02:32:44 PM169.25 kb
Situatia centralizatoare a terenurilor agr si foresteriere - reconstituire drept propr.pdf2015.11.25 02:32:37 PM130.67 kb
Tabel nominal cu observtii la cererile nesolutionate conf L 165 17 12 2013 finalizat.doc2013.12.20 10:12:16 AM139.5 kb
26 fisier(e) - 3617.51 kb
Actualizat in - 14/11/2017, la ora 09:39.
Cautare
 
Copyright © 2003 - 2007 SOBIS Solutions. Design realizat de SOBIS Solutions.